2016 Toyota Camry 2.0E [9662ZF] [Hết hạn đăng xe]

880 triệu
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E
 • 2016 Toyota Camry 2.0E

2016 Toyota Camry 2.0E

bán xe Toyota Camry 2.0 năm 2016
Xe đi được 40.000km
Xe cho nữ dùng lên được giữ gìn cẩn thận
Đảm bảo không bị ngập nước
Giá bán:880 triệu đồng(có thỏa thuận nhẹ)